image

Nesse 40, 2741 ES Waddinxveen | 088-5577990

Menselijke maat in dienstverlening!
 
Zij adviseren, begeleiden, coachen en trainen (0-meting, pré-audit) voor onder andere 
certificatie NEN 4400-1, NEN 4400-2, Uitzendcao's (bijv. ABU, NBBU, VPO) en cao's 
voor andere branches/sectoren, algemeen verbindendverklaringen CAO's, huisvesting- en arbeidsgerelateerde keurmerken (Stichting Normering Flexwonen, SKA-vlees), SNCU-
controle ('Cao-politie'), toetsen en aanpassen van arbeids- en uitzendovereenkomsten, arbeidsgerechtigdheid (administratief, werkplekcontroles), identiteitsfraude, Documentherkenning (identiteitsbewijzen), toepassingen van het wettelijk minimumloon (Wml), aanvragen tewerkstellingsvergunningen (TWV), notificatie en het inrichten van administraties en procedures voor in Nederland gevestigde ondernemingen of buitenlandse ondernemingen die zich richten op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Door het nemen van de juiste (preventieve) maatregelen worden samen met
Suggero uw risico's beperkt voor boetes, naheffingen of non-conformiteiten (afwijkingen) voorafgaand of naar aanleiding van controles van bijv. Belastingdienst, Inspectie SZW, SNCU, brancheorganisaties (keurmerken) en SNA inspectie-instellingen. 

Suggero heeft een zeer ruime ervaring opgebouwd op bovenvermelde arbeidsgerelateerde terreinen om u onafhankelijk en slagvaardig te kunnen adviseren en ondersteunen. Wij bieden u onze kennis, kunde, flexibiliteit, creativiteit, integriteit en pragmatiek aan zodat u zich als (startende) ondernemer op hoofdzaken kunt (blijven) richten. Door een bundeling van specialismen verrichten wij maatwerk in onze dienstverlening binnen uw wensen, visie en mogelijkheden. U bespaart hierdoor tijd en geld.